Hội nghị đầu bờ đánh gia mô hình sản xuất lúa sạch sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh

       Sáng ngày 19/9, xã Dân Chủ phối hợp với công ty TNHH Hưng Cúc tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình liên kết sản xuất lúa theo hướng hữu cơ sử dụng 100% phân bón vi sinh AZOTOBACTERIN kết hợp với chế phẩm TRICHODRRMINA.

       Được biết đây là vụ sản xuất lúa vụ mùa đầu tiên xã Dân Chủ triển khai gieo cấy thí điểm mô hình sản xuất lúa sạch chất lượng cao Đài thơm 8 với diện tích 14 ha, sử dụng 100% phân bón hữu cơ vi sinh liên kết với công ty TNHH Hưng Cúc . Ruộng mô hình áp dụng là ruộng ở mức độ trung bình, ruộng chuyên sản xuất 2 vụ lúa. quy trình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ sử và 100% sử dụng phân chuồng được ủ bằng chế phẩm Trichoderma, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chỉ sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học; chế độ tưới nước khoa học, phù hợp nhu cầu phát triển của cây lúa. Qua quá trình triển khai cho thấy, quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ khả năng chống chịu sâu bệnh của cây lúa tốt hơn, trong thời kỳ lúa trổ bông ruộng ít nhiễm rầy, khô vằn, cho bông dài, lúa sạch sâu bệnh, cây sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, cứng cây không bị đỗ ngã khi gặp mưa giông, năng suất  cao.

 

Các đại biểu thăm quan, đánh giá mô hình sản xuất lúa tại xã Dân Chủ huyện Hưng Hà

          Qua thăm quan đánh giá về mô hình phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Hà đánh giá việc  triển khai mô hình sản xuất lúa sạch chất lượng cao theo hướng hữu cơ sử dụng 100% phân bón vi sinh đã có tác động lớn trên cả 3 mặt sản xuất, kinh tế và xã hội ngoài tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, việc triền khai mô hình đã nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, bền vững, đảm bảo sản phẩm an toàn, môi trường đất nước không bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng. Tuy nhiên để mô hình ngày càng nhân rộng bền vững thì cần có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm để tìm đầu ra ổn định, tăng giá trị thu nhập cho người nông dân.

          Trong thời gian tới, UBND huyện Hưng Hà tiếp tục triển khai các cơ chế khuyến khích hỗ trợ nông dân áp dụng mô hình trồng lúa sạch, chất lượng cao theo hướng hữu cơ sử dụng 100% phân bón vi sinh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với công ty chuyển giao, tổ chức tập huấn và hướng dẫn phương pháp, khoa học kỹ thuật cho nông dân...

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 382 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế