Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh tại các địa phương trong huyện

        Chiều ngày 26/8, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh lúa mùa tại xã Kim Trung, Thống Nhất, Duyên Hải.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh tại xã Kim Trung

        Sau khi  đi kiểm tra thực tế tại các địa phương hiện nay, các trà lúa mùa đang giai đoạn làm đòng, trỗ bông. Do thời tiết thuận lợi, được chăm bón, bảo đảm đủ nước nên nhìn chung lúa  mùa sinh trưởng, phát triển khá tốt. Theo báo cáo của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, hiện nay lúa mùa đang bị sâu bệnh phát sinh gây hại. Trước tình hình sâu bệnh gây hại, ngành nông nghiệp, trạm trồng trọt va bảo vệ thực vật huyện, các xã tích cực hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc lúa mùa theo thực tế diễn biến từng đồng ruộng....

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh tại xã Duyên Hải

        Tại các điểm kiểm tra, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu  các địa phương cần tập trung tuyên truyền huy động nông dân ra đồng phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa theo công điện của  ubnd huyện. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thị trấn các biện pháp phòng, giúp nông dân thấy rõ nguy cơ, mức độ gây hại để phòng trừ đạt hiệu quả. Qua công tác kiểm tra ở một số nơi còn chưa phố biến, khuyến cáo kịp thời, còn chưa tuyên truyền cặn kẽ, sâu rộng. Vẫn còn tình trạng để người dân sử dụng chưa đúng chủng loại thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường./.

 

Văn Mạnh

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 219 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế