UBND huyện Hưng Hà phối hợp với Tập đoàn Hương Sen, Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến một số nội dung về quy hoạch huyện Hưng Hà đến năm 2040

         Sáng ngày 20/8, UBND huyện Hưng Hà đã phối hợp với Tập đoàn Hương Sen, Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến một số nội dung về quy hoạch huyện Hưng Hà đến năm 2040. Anh hùng lao động Trần Văn Sen - Chủ tịch Họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hương Sen tỉnh Thái Bình; đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện; thủ trưởng các phòng, ngành liên quan, lãnh đạo và đoàn công tác Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng đã tới dự..…

 Hội nghị nghe và cho ý kiến một số nội dung về quy hoạch huyện Hưng Hà đến năm 2040

        Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thái Bình về lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh được nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Hà đến năm 2040 bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Để việc tài trợ, lập đồ án quy hoạch vùng huyện Hưng Hà đảm bảo đúng tiến độ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen cử cán bộ nhận tài liệu nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Hà giai đoạn đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để triển khai lập đồ án quy hoạch vùng huyện Hưng Hà. Phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Hà đến năm 2040 đảm bảo tiến độ đến năm 2020 huyện Hưng Hà đạt chuẩn tiêu chí về quy hoạch theo Thông Tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016- 2020.

 Anh hùng lao động Trần Văn Sen - Chủ tịch Họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hương Sen tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu tại Hội nghị, Anh hùng lao động Trần Văn Sen- Chủ tịch Họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hương Sen tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức lựa chọn và chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện các công tác phục vụ lập đồ án quy hoạch đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của Nhà nước và đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình. Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, sẽ tổ chức cắm mốc, công khai quy hoạch, bàn giao sản phẩm đồ án quy hoạch cho UBND huyện, Sở Xây dựng Thái Bình tiếp nhận để quản lý và lập kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND xã - thị trấn và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để bên tài trợ sản phẩm quy hoạch và đơn vị tư vấn đo đạc, khảo sát địa hình khu vực nghiên cứu lập quy hoạch. Chỉ đạo các phòng, ngành liên quan phối hợp với bên lập lập, tài trợ sản phẩm quy hoạch, đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia về đồ án quy hoạch của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định. Đồng thời rà soát đồ án quy hoạch vùng, đề nghị Sở Xây dựng Thái Bình thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch vùng theo quy định.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 655 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế