UBND huyện Hưng Hà họp triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020.

           Chiều ngày 14/8, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng 1 số phòng, ngành liên quan đã tới dự….

 UBND huyện Hưng Hà họp triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư công năm 2020

        Tại cuộc họp, các đại biểu được thông qua Chỉ thị 14 của UBND tỉnh Thái Bình về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2020. Theo đó, các đơn vị báo cáo đầy đủ với các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 của ngành, lĩnh vực. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 của tỉnh; hệ thống mẫu biểu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

   Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất các nội dung và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hướng dẫn về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp.

        Phát biểu kết luận cuộc họp, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020 là việc vô cùng quan trọng, do vậy yêu cầu các đơn vị, phòng, ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời tiến hành rà soát số liệu chuẩn xác và có giải pháp thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các mẫu biểu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công, chậm nhất đến hết ngày 20/8. Văn phòng HĐND - UBND huyện đôn đốc và xây dựng kế hoạch nghe nội dung báo cáo của các đơn vị, sớm hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 đảm bảo tiến độ, thời gian quy định…./.

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Đọc 289 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế