Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh lúa mùa tại một số xã trong huyện

       Sáng ngày 8/8, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo phòng Nông nghiệp& PTNT huyện và cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh tại xã Hồng Lĩnh, Văn Lang, Hồng Minh…

 Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra sâu bệnh hại lúa mùa tại xã Hồng Lĩnh

 Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra sâu bệnh lúa mùa xã Hồng Minh

          Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương  lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến 3.000 ha lúa mùa sẽ trỗ trước ngày 31/8. Theo điều tra của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, hiện nay trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục than hai chấm, rầy nâu…

 

 Cán bộ Chi cục bảo vệ thực tỉnh Thái Bình kiểm tra tình hình sâu bệnh lúa mùa tại xã Hồng Minh

            Tuy nhiên tại các xứ đồng của một số địa phương, sâu đang ở độ tuổi 1 tuổi 2  mật độ từ 80 đến 100con/m2. Tuy nhiên thực hiện chiến dịch phòng trừ của các địa phương chưa được nâng cao, phê bình một số địa phương vẫn còn lơ là, chủ quan, chưa chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Trước tình hình trên, UBND huyện yêu cầu UBND các xã thị trấn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thực hiện nghiêm túc công điện 08 của UBND huyện, yêu cầu kiểm tra thực tế tại đồng ruộng và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ đảm bảo 100% diện tích theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh và lịch đã thống nhất tại Hội nghị  triển khai kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa ngày 6/8/2019./.

 

Văn Mạnh

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 265 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế