UBND huyện tổ chức Hội nghị cho ý kiến các giải pháp xây dựng nông thôn mới kiểu mẩu ở xã Hồng An.

         Chiều ngày 7/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị cho ý kiến các giải pháp xây dựng nông thôn mới kiểu mẩu ở xã Hồng An. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các Đ/c Uỷ viên BTV Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện; Các Đ/c lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Hồng An đã tới dự….

 Các đại biểu dự hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Đ/c Đường Khắc Thủy - Chủ tịch UBND xã Hồng An báo cáo kết quả kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã.

         Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xã đạt NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng An đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, xây dựng hạ tầng hiện đại, môi trường sinh thái trong lành, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và mục đích của Chương trình mục tiêu Quốc gia về NTM, phát động các phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM", cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", triển khai các văn bản của tỉnh, huyện tới người dân thông qua các buổi họp xóm; tập trung nguồn lực, vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Đến nay, xã Hồng An đã duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Nổi bật là sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để xã Hồng An sớm hoàn thiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

        Phát biểu tại hội nghị ,Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đề nghị các phòng, ngành của huyện rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu để hoàn thành đúng thời gian quy định; chủ động thiết lập hồ sơ; bám sát đánh giá kết quả các tiêu chí hàng tuần để báo cáo về UBND huyện; thực hiện quy hoạch khách quan, công khai, minh bạch; xem xét hỗ trợ hộ nghèo; các ngành chức năng tham mưu với UBND huyện về việc tu sửa Đền thờ Bác Hồ. Đồng thời, có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông w...

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành thuộc UBND huyện và xã Hồng An căn cứ vào các tiêu chí tập trung bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về xây dựng NTM kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí; phát động các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ xã Hồng An hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mới; huyện cũng rà soát lại cơ chế, chính sách cho xã Hồng An, tiếp tục cùng với xã xem xét nguồn đất và tăng cường xã hội hóa để giúp xã sớm về đích xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019.

 

 Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

         

 

Đọc 249 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế