Print trang này

UBND huyện Hưng Hà nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

      Sáng ngày 7/8, UBND huyện Hưng Hà tổ chức họp nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện, Thủ trưởng một số phòng, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tới dự…..

 UBND huyện Hưng Hà họp nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong thời gian tới

      Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, xã- thị trấn phối hợp với cơ Chi cục Thuế huyện triển khai các giải pháp thu, tập trung đôn đốc khai thác nguồn thu trên địa bàn huyện, hạn chế tối đa nợ đọng tiền thuế, phí, lệ phí. Tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm do Chi cục Thuế quản lý trên 228 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh trên 37 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân trên 5 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên 160 triệu đồng, tiền thuê đất trên 4 tỷ đồng, lệ phí trước bạ trên 17 tỷ đồng, thu phí lệ phí gần 2 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất gần 162 tỷ đồng.

        Mục tiêu những tháng cuối năm, phấn đấu thu 164,08 tỷ đồng. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh 12 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 140 tỷ đồng...Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện chỉ đạo Chi cục Thuế triển khai, thực hiện nghiêm túc trong công tác quản lý thu ngân sách. Tuân thủ các quy trình quản lý thu thuế theo đúng chức năng của từng bộ phận. Duy trì, đôn đốc nợ thuế, lệ phí của doanh nghiêp, cá nhân kinh doanh. UBND xã- thị trấn thực hiện rà soát quản lý đất đai, phối hợp với Phòng Tài nguyên- Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất khai thác hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất từ đấu giá đất. Phòng Tài chính kế hoạch huyện phối hợp cung cấp danh mục công trình đầu tư trên địa bàn huyện, xã- thị trấn với cơ quan thuế. Phòng, ngành liên quan phối hợp với Chi cục Thuế cung cấp thông tin kiểm tra thuế, thu nợ thuế theo quy định.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

         Phát biểu tại cuộc họp, Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên môi trường huyện tham mưu với UBND huyện rà soát, tổng hợp tất cả trường hợp nợ tiền thuê đất. Các cơ quan chuyên môn phối hợp giao đất cho các trường hợp trúng đấu giá đất.  Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự trong các cuộc đấu giá đất đảm bảo công khai, minh bạch.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

        Phát biểu kết luận tại cuộc họp,  đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp rà soát lại các khu đất theo Quyết định 372 của UBND tỉnh Thái Bình và Nghị quyết 104 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các xã - thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong việc rà soát, tham mưu đề xuất với UBND huyện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Làm tốt công tác quản lý thu liên quan đến đất đai góp phần thực hiện thắng lợi công tác thu ngân sách năm 2019…./.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Đọc 322 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà