UBND huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2019.

     Chiều ngày 6/8, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2019. Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị…

UBND huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2019

       Hiện nay, gần 11.000 ha lúa mùa của huyện sinh trưởng, phát triển tốt, lúa trà sớm đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, trà muộn cuối đẻ nhánh. Dự kiến 3000 ha lúa mùa sẽ trỗ trước ngày 31/8. Tuy nhiên, qua điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trên đồng ruộng đã xuất hiện 1 số đối tượng sâu bệnh như: Sâu cuốn lá nhỏ , mật độ 0,2- 0,3 con/ m2, cục bộ 1-2 con/m2 ở 1 số xã: Thái Phương, Thái Hưng, Tây Đô, Phúc Khánh, TT Hưng Hà..Sâu đục thân 2 chấm, mật độ trung bình 0,14 con/m2, cục bộ 0,4- 0,5 con/m2; Rầy các loại, mật độ trung bình 15-20 con/ m2, cục bộ 100- 150 con/m2; bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn. Để bải vệ an toàn cho lúa mùa, UBND huyện phát động đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm cho toàn bộ diện tích lúa mùa, thời gian phòng trừ từ ngày 7-10/8/2019. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, phòng trừ 100% diện tích, đối với sâu đục thân 2 chấm, phun cho diện tích lúa trỗ trước ngày 31/8.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận chỉ đạo

        Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã- thị trấn tăng cường kiếm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh phòng trừ kịp thời. Tham mưu ra văn bản, cung ứng đủ thuốc phục vụ chiến dịch phòng trừ sâu bệnh, đồng thời phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Công trình thủy lợi huyện điều tiết nước phục vụ chiến dịch. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thành lập tổ công tác, phụ trách địa phương tuyên truyền, đôn đốc thực hiện chiến dịch. Đài Truyền thanh huyện phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tăng thời lượng tuyên truyền, biểu dương những xã- thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh theo đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn, đồng thời phê bình những xã- thị trấn chưa thực hiện nghiêm chiến dịch phòng trừ sâu bệnh, để xảy ra tình trạng dùng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan gây ảnh hưởng đến chiến dịch và hiệu quả của chiến dịch….

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 430 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế