Xã Liên Hiệp tập trung diệt chuột bảo vệ 220 ha lúa mùa

        Ngay sau cấy 15 ngày nông dân xã Liên Hiệp đã tập trung bón thúc lượng phân còn lại cho 100% diện tích lúa mùa và giữ mực nước nông thường xuyên từ 3 đến 5 cm kết hợp làm cỏ sục bùn để tăng độ tơi xốp trong đất, tỉa dặm những khóm lúa bị mất. Riêng 5 ha lúa gieo thẳng, gieo vãi nông dân đã thực hiện bón thúc lần 1.

        Do gieo cấy kịp thời vụ và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên 220 ha lúa mùa của xã Liên Hiệp phát triển đồng đều, các trà lúa đang đầu thời kỳ đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, trên đồng ruộng đã xuất hiện chuột phá hại lúa mùa, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Đài truyền thanh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đánh bắt chuột bằng biện pháp thủ công hoặc dùng bả sinh học. Đồng thời, đầu tư kinh phí hơn 10 triệụ đồng mua thuốc vi sinh cung ứng cho các thôn phát cho nông dân đặt bả diệt chuột. Cùng với tập trung diệt chuột, xã Liên Hiệp chỉ đạo xã viên dọn cỏ bờ, phát quang bụi dậm ở các gò đống, chân tre dìa làng để hạn chế sự chú ngụ của chuột cũng như nguồn sâu bệnh phát sinh gây hại lúa mùa; tiếp tục kiểm tra, rà soát hệ thống mương máng, chủ động thu vớt bèo bồng, cỏ dại tạo thuận lợi cho việc tưới tiêu./. 

 Nông dân xã Liên Hiệp bón thúc lượng phân NPK còn lại cho diện tích lúa mùa. 

         

           Hoàng Thủy

           Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 221 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế