Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

       Sáng ngày 11/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức phiên họp báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Thủ trưởng 1 số ban ngành, đoàn thể của huyện; Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tới dự….

 

Ban đại diện HĐQT – NHCSXH huyện họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, tặng giấy khen của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cho cá nhân có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH năm 2018.

        6 tháng đầu năm, Ban Đại diện Hội đồng quản trị - NHCSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai nghị quyết, quyết định của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phân bổ nguồn vốn kịp thời về các xã, thị trấn để triển khai cho vay tới các đối tượng thụ hưởng và tập trung củng cố, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã, thị trấn để phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách. Đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn thực hiện là 383 tỷ 357 triệu đồng, đạt hơn 98,9% so với kế hoạch, tăng hơn 18 tỷ đồng so với ngày 31/12/2018. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng trên địa bàn. Doanh số cho vay 6 tháng năm 2019 đạt trên 67 tỷ đồng; dư nợ cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách là 383 tỷ 061 triệu đồng.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được; các mặt còn hạn chế và đề xuất những giải pháp để đôn đốc thu hồi nợ quá hạn.

 

          Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách huyện phát biểu kết luận hội nghị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng CSXH huyện, các tổ tiết kiệm và vay vốn kết hợp với Ngân hàng CSXH huyện rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện bảo trợ xã hội; quan tâm bình xét, xác nhận, phê duyệt danh sách các đối tượng chính sách được vay vốn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; có giải pháp phòng ngừa và xử lý các khoản nợ tín dụng, xâm tiêu, nợ quá hạn để thu hồi vốn cho Nhà nước. Chỉ đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền, phát động cán bộ đơn vị và nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt chỉ tiêu tín dụng, chính sách ưu đãi của Nhà nước và kết hợp các nguồn vốn cho vay, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH phát triển.

       Nhân dịp này, Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tặng giấy khen của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cho 1 cá đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH năm 2018.

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 395 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế