6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế thị trấn Hưng Hà đạt 8,77 %

6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng kinh tế thị trấn Hưng Hà đạt 8,77 %; tổng giá trị sản xuất  của thị trấn Hưng Hà đạt gần 280 tỷ đồng, trong đó, nông nghiệp thủy sản giảm 3,36 % do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 10,72%, thương mại dịch vụ tăng 9,31 %. Thị trấn Hưng Hà tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị, văn minh. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện nghiêm túc.

 

HĐND thị trấn Hưng hà tổ chức kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

 

 Đoàn chủ tọa kỳ họp

     6 tháng cuối năm, thị trấn Hưng Hà phấn đấu giá trị sản xuất trên 270 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế CN – TTCN – XD 52,77%, thương mại dịch vụ 38,93%, Nông nghiệp thủy sản 8,3%. Tỷ lệ hộ nghèo 2,81% theo chuẩn nghèo đa chiều./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 248 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế