Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Hưng Hà thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ Tám

     Sáng ngày 9/7, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện do Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ Tám. Đ/c Nguyễn Nhật Vinh- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Thành viên Ban kinh tế xã hội, HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, thủ trưởng phòng, ngành liên quan đã tới dự…

 

 Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ Tám.

    Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe và thẩm tra các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo thuyết minh; Tờ trình về việc điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2018- 2020. Qua nghe cáo báo cáo và quá trình thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo , đồng thời bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến báo cáo như số liệu, bố cục nội dung...

 Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

       Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Nhật Vinh- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức làm việc của Ban kinh tế xã hội. Đề nghị các thành viên trong Ban kinh tế xã hội tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện các báo cáo. Trong báo cáo phải nêu bật những thành tựu nổi bật về kết quả đạt được. Cơ quan chuyên môn, cơ quan thẩm tra rà soát số liệu chính xác. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quản lý thu, chi ngân sách xã....

 Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát biểu kết luận tại buổi làm việc

    Thay mặt đoàn thẩm tra kinh tế xã hội huyện. Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo của Phòng Tài chính huyện, đồng thời đề nghị Phòng Tài chính huyện tiếp thu ý kiến của Ban kinh tế - xã hội huyện, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ Tám. Trên cơ sở đó, Ban kinh tế - xã hội huyện hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp bảo đảm đúng kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XIX sắp tới.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Đọc 284 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế