Xã Hồng An tập trung làm đất gieo cấy lúa mùa

      Ngay khi thu hoạch lúa xuân, xã Hồng An đã phối hợp với các thôn huy động 22 máy cày xuống đồng làm đất theo vùng sản xuất để gieo cấy trà lúa mùa sớm sau thu hoạch trồng các cây vụ đông ưa ấm; đến nay 16/6, toàn đã bừa lồng rập rạ lần 1 được hơn 70% diện tích. Cùng với chỉ đạo làm đất, HTX dịch vụ nông nghiệp đầu tư tu sửa, bảo dưỡng các máy bơm nước và huy động lực lượng thu vớt 7 km bèo bồng, cỏ dại trên sông trục dẫn và song trục tiêu. Phối hợp với Đài truyền thanh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học hoặc bón vôi bột cho diện tích ruộng sau thu hoạch đã được bừa lồng để rơm, rạ nhanh phân hủy kết hợp làm bờ giữ nước, vệ sinh đồng ruộng nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh từ vụ xuân chuyển sang gây hại lúa mùa. Đồng thời, chuẩn bị vật tư, phân bón gieo cấy hơn 260 ha lúa mùa; Trong đó, nhóm giống lúa có năng suất cao cấy 70 % diện tích, các giống lúa có chất lượng gạo ngon cấy 30 %; vụ mùa hay xảy ra mưa úng, xã Hồng An khuyến cáo nông dân không gieo thẳng, gieo vãi. Toàn bộ diện tích mạ trước khi cấy phải được phun thuốc phòng trừ rầy tập trung và bón lót sâu, bón thúc sớm bằng các loại phân NPK tổng hợp để lúa mùa sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

 

Xã Hồng An tập trung làm đất gieo cấy lúa mùa.  

Hoàng Thuỷ

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 213 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế