Print trang này

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra tình hình sản xuất cây màu vụ hè, chăn nuôi bò thương phẩm và nuôi cá lồng trên sông

        Sáng ngày 10/6, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất cây màu vụ hè, chăn nuôi bò thương phẩm và nuôi cá lồng trên sông trong huyện.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình sản xuất cây màu hè tại xã Tây Đô.

         Kiểm tra tình hình sản xuất cây màu vụ hè tại xã Tây Đô, Đ/c Bí thư Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đánh gia cao hiệu quả mô hình trồng cây dưa lê vụ hè của nông dân trong xã, với trên 200 ha cây màu được nhân dân xã Tây Đô gieo trồng chủ yếu là cây dưa lê đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người nông dân, bình quân thu nhập từ 1 sào dưa lê của nông dân xã Tây Đô cho thu lãi từ 3,5 đến 5 triệu đồng.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiểm tra việc chăn nuôi bò thương phẩm tại Trại bò Việt Hùng trực thuộc Tập Đoàn Hòa Phát tại xã Hồng Minh và trại bò của gia đình Ông Phạm Ngọc Minh, thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai.

          Kiểm tra việc chăn nuôi bò thương phẩm tại Trại bò Việt Hùng trực thuộc Tập Đoàn Hòa Phát tại xã Hồng Minh và trại bò của gia đình Ông Phạm Ngọc Minh thôn Đồng Lạc xã Minh Khai, đây đều là những trại chăn nuôi bò thương phẩm có quy mô sản xuất lớn. Đối với trại bò Việt Hùng trực thuộc Tập Đoàn Hòa Phát tại xã Hồng Minh có số lượng chăn nuôi gần 10.000 bò thương phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài, còn đối với trại bò của gia đình Ông Phạm Ngọc Minh thôn Đồng Lạc xã Minh Khai chủ yếu nuôi giống bò 3B, đây là một trong những hộ chăn nuôi các thể duy trì trên dưới 100 con. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Trại bò Việt Hùng trực thuộc Tập Đoàn Hòa Phát tại xã Hồng Minh và trại bò của gia đình Ông Phạm Ngọc Minh thôn Đồng Lạc xã Minh Khai trong chăn nuôi sản xuất phải chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, các nguồn phân thải phải được xử lý tránh để bốc mùi gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiểm tra tình hình nuôi các lồng ven sông của các hộ dân tại xã Hồng An.

          Kiểm tra tình hình nuôi các lồng ven sông của các hộ dân tại xã Hồng An, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhân và đánh giá cao mô hình  bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, cần  khuyến khích các hộ nuôi thủy sản phát triển mô hình nuôi cá lồng theo quy hoạch chung của huyện, tránh phát triển tự phát, phát triển nóng. Ðịa điểm nuôi cá phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến lưu thông dòng chảy, phương tiện giao thông đường thủy, đảm bảo phát triển theo hướng bền vững./.

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 259 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà