UBND huyện Hưng Hà tổ chức họp nghe và cho ý kiến về tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

      Chiều ngày 05/6, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp nghe và cho ý kiến về tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Đ/c Vũ Văn Hạnh -  Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã tới dự…

 UBND huyện họp nghe và cho ý kiến về tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

      Năm 2011, huyện Hưng Hà có 33 xã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các xã đã nhiều lần điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 5 xã lập xong đồ án điều chỉnh quy hoạch, 5 xã lập xong nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch được UBND huyện phê duyệt. Năm 2018, UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết 3 điểm dân cư tại các xã với tổng diện tích 13,91 ha. UBND xã Độc Lập đề nghị UBND huyện cho phép lập quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và 4 doanh nghiệp đề xuất tài trợ lập quy hoạch và nghiên cứu đầu tư.

      Tại cuộc họp, lãnh đạo đơn vị tư vấn và các xã- thị trấn đã báo cáo về tiến độ thực hiện quá trình lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch của đơn vị, địa phương mình. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn chậm, do vậy đơn vị tư vấn và các xã- thị trấn đã thảo luận, nêu ra một số khó khăn, tồn tại, đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục để sớm hoàn thiện tiến độ lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tay xây dựng nông thôn mới.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh- Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Các đơn vị tư vấn, các xã - thị trấn cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, coi đây là nhiệm vụ tọng tâm, là tiền đề thực hiện các nhiệm vụ khác. Tiến hành rà soát lại hợp đồng để thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Trên cơ sở căn cứ vào các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và quy hoạch vùng của huyện, các xã - thị trấn đề xuất điều chỉnh quy hoạch. Xét tính khả thi sau quy hoạch và tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang. Phòng kinh tế hạ tầng có văn bản hướng dẫn chi tiết các xã- thị trấn. Trong quá trình thực hiện phải có tính chiến lược, thực hiện minh bạch, công khai, dân chủ.  Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tết xã hội ở địa phương./.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 570 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế