UBND huyện triển khai công tác hậu phương phục vụ phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

      Sáng ngày 5/6, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác hậu phương phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng tiểu ban công tác hậu phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác hậu phương phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

       Để chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt cho công tác phòng chống lụt, bão. Chống mọi biểu hiện chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Kiên quyết giữ vững hệ thống đê sông ở mực nước lũ thiết kế. Tích cực chủ động đề phòng những đợt lũ lớn, những cơn bão mạnh đổ bộ vào, phải có phương án đối phó với trường hợp bất lợi, nhất là lũ, bão trùng hợp. Chủ động phòng tránh và tiêu úng cho lúa mùa, hoa màu ở mức cao nhất; giải quyết nhanh chóng, kịp thời khắc phục hậu quả của lũ, bão gây ra. Các ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kip thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, lấy phòng tránh là chính; thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ. Công tác hậu phương chủ động chi viện cho tiền phương cả về sức người, sức của; bảo vệ người và tài sản, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

     Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bổ sung 1 số nhiệm vụ vào phương án công tác hậu phương phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và nêu rõ những khó khăn tồn tại có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án để ứng phó với mọi tình huống. Phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân biết chủ động phòng, chống thiên tai. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên khi có bão, lũ xảy ra; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực tại chỗ phục vu phòng, chống thiên tai. Đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; giữ vững an ninh trạt tự, an toàn xã hội, kịp thời khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, lũ gây ra, góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.

 

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 473 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế