Nông dân xã Kim Trung thu hoạch lúa xuân

    Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Kim Trung  huy động phương tiện, nhân lực thu hoach lúa xuân theo phương châm lúa chín đến đâu, thu hoach đến đó.

 Nông dân xã Kim Trung đưa máy gặt vào thu hoạch lúa xuân giải phóng sức lao động

     Vụ xuân năm nay, xã Kim Trung gieo cấy trên 360 ha, chủ yếu là giống có chất lượng gạo ngon, năng suất cao như Thiên Ưu 8, Bắc thơm, …  Do làm tốt công tác, chỉ đạo, điều hành nên lúa xuân của xã Kim Trung phát triển tốt, đang cho thu hoạch. Với phương châm: Lúa chín đến đâu kịp thời huy động nhân lực, máy móc thu hoạch đến đó. Đến nay, xã Kim Trung đã gặt được 60% diện tích. Cùng với thu hoạch lúa xuân, xã Kim Trung triển khai sản xuất vụ mùa. Sau khi thu hoạch lúa xuân, xã khoanh vùng, đưa nước vào ruộng và huy động máy làm đất xuống đồng cầy lồng vận rạ tạo lấm cho đất và để rạ nhanh hoai mục, đồng thời chỉ đạo nông dân gieo mạ trà sớm từ ngày 1/6, tạo thuận lợi cho sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 417 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế