Chi cục Thuế Hưng Hà 9 tháng năm 2015 thu ngân sách vượt 9% so với cùng kỳ

Từ đầu năm 2015 đến nay, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Cục thuế tỉnh Thái Bình, Huyện ủy - UBND huyện Hưng Hà, Chi cục thuế đã tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra đôn đốc người nộp thuế, phối hợp với các ngành chức năng của huyện, chính quyền 35 xã, thị trấn tuyên truyền chính sách thuế, đã đạt được kết quả khá tốt, 9 tháng số nộp ngân sách 171 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thu 26 tỉ 615 triệu đồng đạt 75,4% dự toán pháp lệnh, 16 xã có số thu đạt từ 81% đến 153,4% dự toán; một số sắc thuế như: thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí lệ phí đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới thu được 1 tỉ 100 triệu đồng, đạt 60% dự toán, hiện còn xã chưa có số nộp. Vì vậy, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt việc rà soát bộ thuế, điều chỉnh sai lệch thông tin của người nộp thuế, xác định số tiền thuế được miễn giảm cho các đối tượng, thông báo số tiền thuế phải nộp và tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định. Trong thời gian này, Chi cục thuế tăng cường kiểm tra đôn đốc, giải quyết các vướng mắc về thuế, phấn đấu thu 100% số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu tiền thuê đất 5% công ích, báo cáo giải trình tăng giảm diện tích để chi cục thuế thực hiện xây dựng dự toán thu năm 2016 sát với thực tế.

Các đại biểu dự đối thoại doanh nghiệp Chi cục thuế Hưng Hà

Thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chi cục thuế đã tổ chức rà soát đối chiếu số liệu của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, xác định khối lượng công trình hoàn thành nghiệm thu, đôn đốc các doanh nghiệp kê khai thuế, cam kết thanh toán nộp thuế trước ngày 31/12/2015, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị không tính phạt nộp chậm đối với thuế phát sinh của công trình xây dựng do vốn ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Tiếp tục đôn đốc thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của các hộ, hoàn thiện hồ sơ của các hộ còn nợ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập biên bản bàn giao về Phòng tài nguyên môi trường. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, phấn đấu hết năm 2015 có 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử và đăng kí nộp thuế qua mạng. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp, triển khai thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp./.

Nguyễn Hải Hưng
Đài phát thanh Hưng Hà

Đọc 2136 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế