Print trang này

Huyện Hưng Hà phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi.

       Thực hiện Thông báo số 668 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt trong địa bàn tỉnh, Sáng ngày 26/4, huyện Hưng Hà đã phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện, trước mắt thực hiện đợt 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019. 

      Theo đó, Huyện ủy -  UBND huyện vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, các doanh nghiệp căn cứ vào số lượng công chức, viên chức, công nhân, người lao động của cơ quan, đơn vị mình chủ động liên hệ với đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã  - thị trấn được phân bổ để hợp đồng, tiêu thụ lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán của các hộ chăn nuôi tiêu thụ 10 kg thịt hơi. Dự kiến lượng thịt lợn tiêu thụ trong đợt này là gần 73 tấn.

      Để đợt phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi đạt kết quả cao. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê số lượng lợn khỏe đến kỳ xuất bán, lập danh sách các hộ, cơ sở giết mổ trên địa bàn. Phối hợp với các đầu mối của các cơ quan, đơn vị tổ chức giết mổ, tiêu thụ lợn theo địa bàn được phân công. Đồng thời phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn trong nhân dân của địa phương mình để mọi người “ Không quay lưng lại với thịt lợn”, góp phần đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình.

      Ngay sau khi UBND huyện phát động, Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã đi đầu trong việc tiêu thụ lợn thịt cho người chăn nuôi xã Minh Khai với trọng lượng gần 4 tạ lợn hơi, Văn phòng Huyện ủy tiêu thụ gần 3 tạ lợn hơi cho người chăn nuôi xã Tiến Đức, Phòng Văn hóa Thông tin - Đài Truyền thanh Truyền hình huyện tiêu thụ 1,5 tạ lợn hơi cho người chăn nuôi xã Minh Hòa. Phòng Nội vụ huyện tiêu thụ 50 kg lợn hơi cho người chăn  nuôi xã Văn Lang...

Văn phòng HĐND & UBND huyện và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện tiêu thụ lợn cho người chăn nuôi xã Minh Khai.

 Văn phòng Huyện ủy tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi xã Tiến Đức

Phòng Nội vụ huyện tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi xã Văn Lang

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 387 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà