Ban đại diện HĐQT – NHCSXH huyện Hưng Hà phiên họp quý I năm 2019.

    Chiều ngày 16/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hưng Hà đã tổ chức phiên họp quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Đ/c Tạ Tiến Khẩn - Giám đốc Ngân hàng chính sách tỉnh; Thủ trưởng 1 số ban ngành, đoàn thể của huyện đã tới dự.

   Các đại biểu dự hội nghị.

     Đ/c Tạ Tiến Khẩn - Giám đốc Ngân hàng chính sách tỉnh phát biểu tại hội nghị.

     Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách huyện phát biểu tại hội nghị.

        Quý I năm 2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị - NHCSXH huyện đã phân bổ nguồn vốn kịp thời về các xã, thị trấn để triển khai cho vay tới các đối tượng thụ hưởng và tập trung củng cố, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã, thị trấn để phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách; thực hiện tốt công tác xử lý nợ bị rủi ro; rà soát, chấn chỉnh các tồn tại nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.

    Đến 31/3/2019, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 379 tỷ 876 triệu đồng, đạt hơn 97,8% so với kế hoạch, tăng gần 15tỷ đồng so với ngày 31/12/2018. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng trên địa bàn. Doanh số cho vay quý I năm 2019 đạt trên 30 tỷ đồng; dư nợ cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách đạt gần 380 tỷ đồng.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được; nhìn nhận những mặt còn hạn chế và đề xuất các giải pháp để củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách huyện đề nghị, trong thời gian tới, các thành viên trong Ban Đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàn CSXH huyện tiếp tục tuyên truyền chủ trương chính sách đặc biệt là các chính sách mới đến mọi tầng lớp nhân dân và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban bí thư, Thông tư số 43 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, xử lý khắc phục những tồn tại, đảm bảo thực hiện tốt chính sách ưu đãi của Nhà nước. Quan tâm việc bình xét, xác nhận, phê duyệt danh sách các đối tượng chính sách được vay vốn; có giải pháp phòng ngừa và xử lý các khoản nợ chiếm dụng, nợ quá hạn, hạn chế nợ quá hạn phát sinh; kết hợp các nguồn vốn cho vay, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

    

  Hoàng Thủy

   Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 562 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế