Nông dân xã Đoan Hùng tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

      Ngay sau khi gieo cấy xong 385 ha lúa xuân trong khung thời vụ. Hợp tác xã Đoan Hùng đã chỉ đạo nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Nông dân xã Đoan Hùng tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa vụ xuân.

      Do chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên 100% diện tích lúa xuân sinh trưởng phát triển tốt, lúa đang trong giai đoạn kết thúc đẻ nhánh, chuẩn bị làm đòng. Tuy nhiên, qua kiểm tra đồng ruộng đã xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại trên một số giống lúa như: BC15, TBR225 và nếp các loại, tỷ lệ vết bệnh từ 3 đến 4 %, nơi cao lên đến 5%. Trước tình hình trên, Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Đoan Hùng phối hợp với các thôn, làng tiến hành rà soát các giống lúa trên các xứ đồng nhằm đánh giá cụ thể tình trạng sâu bệnh. Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện diện tích lúa nhiễm bệnh với tỷ lệ từ 5 % trở lên, tổ chức phun phòng trừ ngay trên diện hẹp bằng các loại thuốc đặc hiệu phun phòng trừ kịp thời, thực hiện phun thuốc theo phương châm 4 đúng. Trong thời gian phun thuốc tuyệt đối không bón đạm, phân bón qua lá và phun chất kích thích sinh trưởng ảnh hưởng hiệu quả của thuốc, đồng thời duy trì mực nước nông thường xuyên từ 2 – 3cm để lúa phát triển.

      Cùng với chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân, Hợp tác xã Đoan Hùng còn trích quỹ sản xuất đầu tư trên 10 triệu đồng mua thuốc vi sinh, phát động toàn dân tham gia diệt bảo vệ sản xuất. Đồng thời tập trung vun xới và phun thuốc phòng trừ sâu đục thân đối với diện tích ngô vùng bãi, làm cỏ, vun xới diện tích lạc đang trong giai đoạn lên xanh, chuẩn bị gieo trồng một số câu màu hè ngắn ngày. Phấn đấu vụ xuân giành thắng lợi toàn diện.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 240 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế