Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chăm sóc bảo vệ lúa xuân và tiến độ thực hiện xây dựng các công trình quan trọng trên địa bàn huyện

        Chiều ngày 12/4, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Kinh tế hạ tầng huyện và một số phòng, ban ngành liên quan đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chăm sóc bảo vệ lúa xuân và tiến độ thực hiện xây dựng vận hành nhà máy xử lý nước thải Phương la xã Thái phương và các công trình quan trọng trên địa bàn huyện.

        Các đống chí lãnh đạo huyện kiểm tra, chỉ đạo chăm sóc bảo vệ lúa xuân

          Qua đi kiểm tra, Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo: về công tác chăm sóc và bảo vệ lúa xuân yêu cầu các xã, thị trấn huy động nông dân cùng cán bộ kỹ thuật chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt đối với diện tích lúa trỗ bông trong tháng 4  kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa xuân để có biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao nhất;  đồng thời tăng cường công tác tuyền truyền để nhân dân biết, chủ động thực hiện trong công tác phòng trừ sâu bệnh. Xí nghiệp thủy nông huyện và tổ nông giang ở các thôn làng chủ động trong công tác điều tiết nước hợp lý theo từng thời kỳ sinh trưởng của lúa xuân.

  Các đống chí lãnh đạo huyện kiểm tra nhà máy nước thải Phương La, xã Thái Phương.

     Kiểm tra tại nhà máy xử lý nước thải Phương La xã Thái Phương và các công trình xây dựng trọng điểm của huyện, Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo ban quản lý dự án huyện và đơn vị lắp đặt kỹ thuật phối hợp chặt chẽ khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình để đưa nhà máy vào hoạt động chạy thử nghiệm trước ngày 30/5/2019, đồng thời lên kế hoạch vận hành, thành lập các tổ giám sát, quản lý nhà máy khi chính thức đi vào hoạt động. Về các công trình xây dựng trọng điểm của huyện, đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các phòng ban ngành liên quan của huyện tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai theo đúng kế hoạch.

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 213 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế