Nông dân huyện Hưng Hà phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

       Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua nông dân trong huyện đã tập trung ra đồng phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn lá cho toàn bộ diện tích nhiễm bệnh. Do phun thuốc theo phương thức 4 đúng nên đến nay trên 10.000 ha lúa xuân của huyện sinh trưởng, phát triển tốt, lúa trỗ được khoảng 400 ha diện tích. Tuy nhiên, thời gian tới, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, phát triển trên lá đối với diện tích lúa chưa trỗ và bệnh đạo ôn cổ bông trên diện tích lúa đã và đang trỗ. Trước tình hình trên, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện đã phối hợp với Đài TT- TH huyện; các xã – thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn nông dân 1 số biện pháp kỹ thuật phòng trừ. Đối với bệnh đạo ôn lá, nông dân cần tiếp tục kiểm tra và phòng trừ khi có vết bệnh mới phát sinh. Tuyệt đối không bón đạm đơn, phân qua lá, phun các loại thuốc kích thích sinh trưởng, giữ nước hợp lý. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, trước mắt tập trung phun phòng trừ làm 2 đợt. Đợt 1 khi ruộng lúa thấp tho trỗ. Đợt 2 khi ruộng lúa trỗ thoát hoàn toàn. Trạm bảo vệ khuyến cáo nông dân khi phun thuốc phải đi theo chiều gió, đi chậm, phun kỹ các tầng lá lúa, sau phun thuốc 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại theo đúng nồng độ hướng dẫn.

 Nông dân xã Thống Nhất phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

 Cán bộ Trạm Trồng trọt và BVTV huyện bóc mẫu lúa để dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa xuân

       Cũng trong thời gian này, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tăng cường cử cán bộ thực vật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng lấy mẫu, dự tính, dự báo lứa sâu cuốn lá nhỏ sẽ phát sinh gây hại trong trung tuần tháng 4, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phun phòng trừ ngay trên diện hẹp, phấn đấu vụ xuân giành thắng lợi toàn diện.

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 624 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế