Xã Tiến Đức đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

      Xã Tiến Đức có 2.312 hộ, phân bố ở 8 thôn hành chính. Để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt kết quả cao, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho cuộc Tổng điều tra. Đồng thời, tuyển chọn 8 người làm điều tra viên có hiểu biết về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Canh đó, xã Tiến Đức còn tạo điều kiện cho các điều tra viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. Qua đó, các điều tra viên đều nắm vững những kiến thức cơ bản về việc triển khai phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, các quy định trong phiếu điều tra, xác định nhân khẩu thực tế thường trú cũng như việc bảo mật các thông tin cần thiết và hướng dẫn về quy trình điều tra, cách thu thập thông tin.

Điều tra viên của xã Tiến Đức đang thu thập thông tin tại hộ gia đình bằng công nghệ thông tin.

       Do có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở của xã Tiến Đức diễn ra khá thuận lợi; Qua 6 ngày ra quân các điều tra viên đã hoàn thành việc thu thập thông tin của 800 hộ gia đình, tại 14 địa bàn đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, bí mật và đúng tiến độ. Hiện nay, xã Tiến Đức tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra.dân số và nhà ở năm 2019.

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 708 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế