Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân và phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã các xã, thị trấn trong huyện

      Sáng ngày 27/3, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân năm 2019 và việc phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã các xã, thị trấn trong huyện.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại lúa xuân tại xã Tân Lễ.

Nông dân trong huyện tập trung phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng… bảo vệ lúa vụ xuân 2019.

         Qua đi kiểm tra tại các xã Tân Lễ, Hồng An, Minh Hòa, Độc Lập, Văn Lang và xã Minh Khai. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện đối tượng sâu bệnh gây hại lúa xuân để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Về tình hình bệnh đạo ôn, bệnh rầy lưng trắng…xuất hiện gây hại trên lúa vụ xuân 2019, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các địa phương thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện, đồng thời phòng nông nghiệp, trạm bảo vệ thực vật huyện và các ngành chuyên môn cử cán bộ chuyên môn xuống đồng cùng nông dân để hướng dẫn bà con phun thuốc phòng trừ đúng chủng loại đạt hiệu quả cao nhất, tránh phun thuốc tràn lan gây ô nhiễm môi trường. Về công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh, của huyện. Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, giúp người dân hiểu rõ dịch tả lợn Châu Phi từ đó bình tĩnh, chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch hiệu quả.

 

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 370 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế