Nông dân huyện Hưng Hà khẩn trương thu hoạch lúa mùa, chạy bão số 4

    Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Hà tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn dừng các cuộc họp, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân huy động tối đa mọi lực lượng ra đồng thu hoạch lúa mùa. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, huy động 100% cán bộ, công nhân phối hợp với các xã, thị trấn mở các cống tiêu nước nội đồng, dọn cỏ kênh mương, khơi thông dòng chảy; chủ động vận hành máy bơm tiêu úng cho diện tích cây màu vụ đông đã trồng. Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị đủ giống, phân bón để sau bão gieo trồng cây màu kịp thời vụ.

 

 

Nông dân huyện Hưng Hà khẩn trương thu hoạch lúa mùa chạy bão số 4

    Những vùng chăn nuôi tập trung, các hộ đã quây lưới, đắp cơi bờ vùng giữ cá, che chắn chuồng trại, khơi thông cống rãnh, giữ vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh phát sinh, bảo vệ đàn vật nuôi. Ngành điện lực đã kiểm tra hệ thống lưới điện trên phạm vi toàn huyện, chủ động phát quang cành cây, bảo vệ hành lang lưới điện. Các công ty, xí nghiệp huy động công nhân vận chuyển vật tư, hàng hóa vào kho. Ngành giáo dục chằng chống nhà cửa, bảo vệ an toàn trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Một số xã duyên giang có khu dân cư tập trung đã tuyên truyền, vận động nhân dân di chuyển đến nơi an toàn, đặc biệt ưu tiên đối tượng chính sách, già cả, neo đơn, không nơi nương tựa. Đến nay, công tác phòng chống Bão số 4 của các đơn vị, địa phương huyện Hưng Hà đã cơ bản hoàn tất./.

Hải Hưng
Đài Phát thanh Hưng Hà

Đọc 2264 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế