Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra công tác gieo cấy lúa vụ xuân 2019. Nổi bật

       Chiều ngày 9/2 ( mùng 5 tết). Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo và động viên bà con nông dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện gieo cấy lúa vụ xuân 2019.

Nông dân trong huyện tích cực gieo cấy lúa xuân 2019 đúng lịch khung thời vụ

       Trực tiếp kiểm tra tại cánh đồng các xã, thị trấn. Đ/c Vũ Kim Cứ  -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần hăng say lao động sản xuất của bà con nông dân trong huyện đã tích cực, chủ động trong công tác làm đất, gieo cấy lúa xuân theo đúng khung lịch thời vụ của huyện. Đ/c Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Lúa xuân được mùa hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, nông dân trong huyện cần chủ động thực hiện đúng các biện pháp chăm sóc, gieo cấy theo hướng dẫn của các ngành chuyên môn của huyện. Trước mắt, tập trung tranh thủ thời tiết ấm gieo cấy lúa xuân đúng thời vụ. Sau cấy, làm tốt công tác chăm sóc lúa, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh. Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, trạm bảo vệ thực vật huyện và các ngành chuyên môn có liên quan cần bám sát tình hình sản xuất vụ xuân 2019, kịp thời hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật trong gieo cấy, chăm sóc lúa xuân cho bà con nông dân. Tập trung rà soát diện tích ở các địa phương có tiến độ gieo cấy lúa xuân còn  chậm để có biện pháp chỉ đạo sản xuất kịp thời theo đúng khung lịch thời vụ của huyện và trước diễn biến của thời tiết vụ xuân năm nay.

 

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 263 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế