Xã Duyên Hải khẩn trương thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông 2015

   Duyên Hải là xã có nghề sản xuất hương truyền thống, nghề đính hạt cườm và thêu ren xuất khẩu….Do đó, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, số hộ giàu tăng nhanh. Tuy nhiên, những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân xã Duyên Hải vẫn coi trọng sản xuất vụ đông, nhiều gia đình đã trồng từ 1 mẫu đến 1,5 mẫu rau màu, do đó 1ha canh tác đạt 100 đến 120 triệu/năm, nhiều gia đình thu lãi từ 25 đến 30 triệu đồng từ sản xuất vụ đông đã góp phần tăng nhanh giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác và khuyến khích chăn nuôi phát triển. Thấy rõ hiệu quả kinh tế, vụ đông năm nay xã Duyên Hải gieo trồng 255 ha chiếm 86% diện tích đất canh tác, chủ yếu là cây ngô, bí xanh, bí đỏ, đậu tương, khoai tây, khoai lang và rau màu. Để vụ đông giành thắng lợi, Đảng ủy xã Duyên Hải đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về sản xuất vụ đông, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy phụ trách từng công việc, từng thôn, duyệt đề án sản xuất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản xuất vụ đông, coi vụ đông là vụ sản xuất chính có giá trị kinh tế cao, quy gọn vùng thâm canh, mở rộng diện tích gieo trồng cây màu chủ lực đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Thực hiện phương châm thu hoạch lúa mùa đến đâu khẩn trương làm đất và gieo trồng cây màu vụ đông kịp thời vụ.

Nông dân xã Duyên Hải khẩn trương thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông

   Xã Duyên Hải chỉ đạo các chi bộ thôn ban hành Nghị quyết cụ thể, xây dựng kế hoạch sản xuất, triển khai trong chi bộ, phát động phong trào sản xuất vụ đông, giao chỉ tiêu mỗi gia đình đảng viên, đoàn viên, hội viên, trồng từ 3 đến 5 sào vụ đông, tạo khí thế để nhân dân cùng làm, thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ. Để vụ đông giành thắng lợi, các đoàn thể đã tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, tập huấn kỹ thuật thâm canh cây màu. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phục vụ đầy đủ giống, phân bón, thuốc sâu phục vụ sản xuất, những gia đình kinh tế khó khăn, hợp tác xã ứng trước vật tư để gieo trồng vụ đông kịp thời vụ. Chỉ đạo các thôn dọn cỏ kênh mương, khơi thông dòng chảy, củng cố bờ vùng, bờ thửa, đảm bảo tốt nguồn nước cho sản xuất vụ đông và tiêu úng nhanh khi có mưa lớn đầu vụ. Để gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ, hầu hết các gia đình đã làm bầu ngô, bí xanh, bí đỏ, một số hộ đã rẽ lúa thành hàng, trồng vụ đông trực tiếp trên nền đất ruộng./.

Nguyễn Hải Hưng
Đài phát thanh Hưng Hà

Đọc 2490 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế