Xã Hòa Tiến cứng hóa hệ thống kênh mương

      Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Hòa Tiến luôn chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi để đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện, xã Hòa tiến chỉ đạo các thôn, làng quán triệt nội dung tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đồn điền đổi thửa, quy gọn vùng sản xuất. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước cho việc cứng hóa kênh mương, xã Hòa tiến đã đăng ký tiếp nhận xi măng hỗ trợ theo quyết định 19 của UBND Tỉnh, vận động nhân dân hiến đất nông nghiệp để mở rộng và bê tông hóa hệ thống thủy lợi, kệnh mương nôi đồng. Đến nay, cơ bản hệ thống thủy lợi đã được cứng hóa theo chuẩn nông thôn mới đáp ứng công tác lấy nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp. 

Kiên cố hóa mương tưới, tiêu thôn Bùi, xã Hòa Tiến.

      Để giữ vững tiêu chí thủy lợi theo bộ tiêu chí mới, xã Hòa Tiến đã giao HTXDV nông nghiệp và tổ thủy nông các thôn, làng thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi và tiếp tục nâng cấp hệ thống kênh mương tại các xứ đồng. Năm 2018, HTXDV nông nghiệp xã Hòa Tiến đã trích quỹ HTX với số tiền gần 30 triệu đồng để xây cống đập, mương máng. Một số thôn tiếp tục đầu tư và huy động nhân dân đóng góp ngày công cứng hóa, đưa vào sử dụng 3.200 m mương máng và 2.150 m đường giao thông nội đồng, góp phần hoàn thiện các  tiểu mục và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông, thủy lợi./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 333 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế