UBND huyện triển khai đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

   Sáng ngày 12/8, UBND huyện triển khai đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Đồng chí Trần Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

   Vụ mùa 2015 huyện Hưng Hà gieo cấy 11.000 ha, do đổi mới mạnh mẽ cơ cấu giống lúa, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, lúa mùa cấy tập trung trong khung thời vụ và chăm bón kịp thời nên phát triển tốt. Tuy nhiên trên đồng ruộng đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm gây hại lúa mùa với diện tích khoảng 3.000 ha trà lúa cực sớm. Trạm bảo vệ thực vật huyện đã tăng cường chỉ đạo, bố trí cán bộ đi cơ sở giúp các xã, thị trấn phòng trừ sâu bệnh.

Đ/c Trần Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

 Các đại biểu dự hội nghị

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phân công nhiệm vụ cụ thể cán bộ bảo vệ thực vật trực tiếp hướng dẫn xã viên phòng trừ sâu bệnh. Đội quản lý thị trường của huyện phối hợp với UBND xã, thị trấn kiểm tra kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kém phẩm chất nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa từ ngày 16/8 đến ngày 18/8 năm 2015. Trong thời gian phòng trừ sâu bệnh, không bón thúc, không bón đón đòng, thường xuyên diệt chuột bảo vệ lúa mùa từ nay đến cuối vụ./.

Nguyễn Hải Hưng

Đài phát thanh Hưng Hà

 

Đọc 2791 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế