72,56% gia đình dùng nước sạch của nhà máy nước Long Hưng, xã Minh Tân

      Qua 2 năm đi vào hoạt động, nhà máy nước Long Hưng, xã Minh Tân đã mang lại hiệu quả khá tốt. Đến ngày 16/3/2018, nhà máy đã lắp đặt 8986 đồng hồ với 11842 hộ gia đình sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 72,56% so với tổng số hộ 7 xã do nhà máy cung cấp nước. Hàng tháng, nhà máy lấy mẫu nước gửi Sở khoa học công nghệ và Sở y tế kiểm định nên nhân dân yên tâm sử dụng nước máy. Một số xã như: Minh Tân, Kim Trung, Hồng An, Tiến Đức, Thái Phương tỷ lệ số hộ dùng nước máy đạt tỷ lệ từ 70,5 - 82,5%. Hiện nay, nhà máy nước Minh Tân đang bố trí 3 tổ lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ trong địa bàn, phấn đấu hết quý II năm 2018 có trên 90% gia đình sử dụng nước máy.

Ông Bùi Xuân Tấu – Giám đốc doanh nghiệp Xuân Lan kiểm tra chất lượng nước nhà máy nước Long Hưng

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 398 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế