60% hội viên phụ nữ xã Phúc Khánh sử dụng nước sạch

     Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn, Hội phụ nữ xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà đã tích cực tuyên truyền, giao chỉ tiêu cho các chi hội thôn, làng phấn đấu thực hiện. Vận động cán bộ, đảng viên trong hội gương mẫu lắp đặt trước để vận động 100% hội viên phụ nữ thực hiện. Đặc biệt, được sự hỗ trợ của Hội phụ nữ huyện, Hội đã trợ gia đình hội viên Nguyễn Thị Lương – thôn Sòi 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 2 triệu đồng để lắp đặt và sử dụng nước sạch. Đến nay, trên 60% gia đình hội viên phụ nữ xã Phúc Khánh đã lắp đặt, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Phụ nữ xã Phúc Khánh sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

      Hiện nay, hội phụ nữ xã Phúc Khánh tiếp tục phối hợp với các đoàn thể, thôn làng tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân đăng ký lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, hạn chế khai thác, bảo vệ nguồn nước ngầm, bảo vệ sức khỏe./.

 

 Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 330 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế