Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà đi kiểm tra chiến dịch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa tại các địa phương.

Chiều ngày 15/8, đ/c Vũ Tiến Khoái - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Trần Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy , Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo phòng Nông nghiệp đã đi kiểm tra chiến dich phòng trừ sâu bệnh tại các địa phương: Kim Trung, Minh Tân, Thái Phương, Tân Tiến , Hòa Tiến.
 
 
Đ/c Vũ Tiến Khoái - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra lúa mùa tại xã Kim Trung.
 
     Hiện nay trên đồng ruộng đang phát sinh nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại lúa mùa như : sâu cuốn lá nhỏ , sâu đục thân 2 chấm . Đáng chú ý là sâu đục thân hai chấm phát sinh trên diện rộng với mật độ cao hơn vụ hè năm 2013 từ 5 đến 7 lần, để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, bảo vệ an toàn lúa mùa đạt năng suất cao, Huyện ủy đã ra Công điện số 07, UBND huyện ra công điện số 14 chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện chiến dịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm bảo vệ lúa mùa. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập đoàn công tác của huyện xuống cơ sở tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra việc thự hiện chiến dịch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.
 
 
Các đ/c lãnh đạo huyện đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh tại các địa phương.
 
    Qua kiểm tra tại các địa phương, đ/c Vũ Tiến Khoái - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn ngừng các cuộc họp không cần thiết, chỉ đạo chiến dịch phòng trừ sâu bệnh theo đúng nội dung Công điện của Huyện ủy - UBND huyện. Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường các điểm và thời gian bán thuốc bảo vệ thực vật. Kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc . Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
 
 

Văn Mạnh - Đài truyền thanh Hưng Hà 

Đọc 3407 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế