Thường trực Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị bổ khuyết công tác tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn của 6 xã thuộc dự án cấp nước sạch Nhà máy nước Bạch Đằng

      Sáng ngày 28/11, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị bổ khuyết công tác tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn của 6 xã thuộc dự án Nhà máy nước Bạch Đằng(Công ty TNHH Tín Thành Hưng) cung ứng. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đ/c Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách 6 xã; Thủ trưởng phòng, ngành liên quan; Giám đốc Nhà máy nước Bạch Đằng; Các đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 6 xã: Chí Hòa, Minh Khai, Văn Lang, Hồng Lĩnh, Chi Lăng, Hòa Bình dự hội nghị.

Hội nghị bổ khuyết công tác tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn đối với 6 xã thuộc dự án Nhà máy nước Bạch Đằng.

       Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn, Đảng ủy – UBND 6 xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện và giao chỉ tiêu cho các ban ngành, đoàn thể, thôn làng. Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy nước Bạch Đằng giải phóng mặt bằng, thi công lắp đặt đường ống cấp nước. Công ty có cơ chế hỗ trợ đối với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khi đăng ký lắp đặt. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhân dân địa phương đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Đến nay, tại 6 xã có: 5.675 hộ và 43 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng nước sạch.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả Nhà máy nước Bạch Đằng và 6 xã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn cần khắc phục trong công tác tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch. Đồng thời yêu cầu: 6 xã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Thông báo các nội dung công khai, văn bản liên quan chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện tại các xã 10 ngày 1 lần. Đối với Nhà máy nước Bạch Đằng cần thực hiện nghiêm túc thông tin công khai các nội dung. Bố trí nhân lực, vật tư hoàn thiện hệ thống đường ống dịch vụ. Phối hợp với cơ sở kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh ngay tại cơ sở. Tiếp tục cơ chế phù hợp khuyến khích nhân dân lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và nâng cao chất lượng nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 277 lượt
Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế