Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo tiến độ lắp đặt đường ống nước sạch tại các xã, thị trấn Nổi bật

      Sáng ngày 14/11, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra, chỉ đạo thực trạng tiến độ lắp đặt đường ống nước sạch tại các xã Chi Lăng, Hòa Bình.

         

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc với xã Hòa Bình về công tác đấu nối sử dụng nước sạch ở địa phương.

          Qua đi kiểm tra, làm việc trực tiếp với các xã Chi Lăng, Hòa Bình về thực trạng đấu nối sử dụng nước sạch ở địa phương. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền xã Chi Lăng và xã Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đấu nối và sử dụng nước sạch cho gia đình, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, có đánh giá xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động đoàn viên, hội viên đấu nối sử dụng nước sạch. Gia đình cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu chấp hành việc đấu nối sử dụng nước sạch trước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà máy nước trong việc lắp đặt đường ống và nước sạch cho nhân dân. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách được tiếp cận nguồn nước sạch, thực hiện việc cung cấp thông tin về chất lượng nguồn nước sạch theo quy định để nhân dân được biết./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 76 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế