Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đi kiểm tra, chỉ đạo tiến độ lắp đặt đường ống nước sạch tại các xã, thị trấn

       Chiều ngày 13/11, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo thực trạng tiến độ lắp đặt đường ống nước sạch tại các xã Độc Lập, Minh Tân, Thái Phương và công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường 453 trên địa bàn xã Minh Tân.

      Nhìn chung hiện nay trên địa bàn huyện tỷ lệ người dân đấu nối và sử dụng nguồn nước sạch do các nhà máy cung cấp còn chưa cao, nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của người dân về vai trò sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn trong đời sống hàng ngày, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tuyên truyền, khuyến khích nhân dân lắp đặt nước sạch trong gia đình, các nhà máy nước còn chậm trong công tác thi công đấu nối đường ống dẫn nước tới các điểm dân cư, chi phí lắp đặt còn cao…

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy làm việc với xã Thái Phương về công tác đấu nối sử dụng nước sạch ở địa phương.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy kiểm tra công tác đấu nối sử dụng nước sạch ở thôn Phú Vinh, xã Độc Lập

      Qua đi kiểm tra, làm việc trực tiếp với các xã Độc Lập, Minh Tân, Thái Phương.  Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia việc đấu nối và sử dụng nước sạch cho gia đình, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể trong việc vận động hội viên, đoàn viên trong gia đình tham gia đấu nối sử dụng nước sạch. Trong đó, gia đình cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu chấp hành việc đấu nối sử dụng nước sạch trước. Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu các nhà máy cung cấp nước sạch cho địa bàn huyện Hưng Hà cần khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt toàn bộ đường ống dẫn nước đến tất cả các địa bàn dân cư trong huyện để kịp thời phục vụ nhu cầu đấu nối sử dụng nước sạch cho người dân, có cơ chế hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách được tiếp cận nguồn nước sạch, thực hiện việc cung cấp thông tin về chất lượng nguồn nước sạch theo quy định để nhân dân được biết. Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường 453 trên địa bàn xã Minh Tân. Đ/c Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đã chỉ đạo xã Minh Tân cần kiên quyết, xử lý nghiêm đối với một số hộ gia đình chưa thực hiện theo đúng quy định bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công  tuyến đường 453./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 248 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế