Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra thực trạng tiến độ lắp đặt nước sạch và chăm sóc cây vụ đông xã Hồng Minh

     Chiều ngày 12/10, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã đi kiểm tra thực trạng tiến độ lắp đặt đường ống nước sạch tại các thôn An Đình, thôn Đa Phú 2 - xã Thống Nhất và thôn Kênh Thôn, Duyên Trường, Đa phú - xã Tây Đô. Trên cơ sở thực trạng kiểm tra tại các thôn làng, Đ/c Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Công ty cổ phần nước sạch Hưng Hà sớm triển khai ngay việc hoàn trả các đoạn đường giao thông đã khoan cắt, tiến hành thi công lắp đặt  hoàn thiện đường ống cấp nước sạch theo kế hoạch đã giao phục vụ nhân dân các xã theo khu vực cung cấp. Đồng thời chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân  sớm đăng ký sử dụng nước sạch - đảm bảo sức khỏe cho gia đình; có cơ chế hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách được tiếp cận nguồn nước sạch.

 


Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện ( đứng thứ 1 bên trái ) đi kiểm tra trồng cây vụ đông xã Hồng Minh

      Chiều cùng ngày, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra và thăm nông dân xã Hồng Minh đang trồng cây vụ đông. Đ/c Chủ tịch huyện yêu cầu UBND xã Hồng Minh tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh trong khung thời vụ, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại cây màu, có cơ chế khuyến khích hộ dân trông nhiều cây vụ đông - đặc biệt là vùng đất chuyên màu ngoài bãi đê sông Trà Lý và chuẩn bị huy động lực lượng làm thủy lợi đông xuân theo kế hoạch đề ra./.

 

 

Văn Học

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 305 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế