Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác chăm sóc, bảo vệ cây màu vụ đông năm 2017

      Sáng ngày 2/11, Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ cây màu vụ đông tại xã Tân Lễ.

       Vụ đông năm nay, nhân dân xã Tân Lễ đã gieo trồng được gần 280 ha cây màu vụ đông các loại, chủ yếu là cây đậu tương, với phần lớn diện tích gieo trồng tại thôn Hà Xá.

Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại cánh đồng trồng cây đậu tương thôn Hà Xá, xã Tân Lễ.

       Qua đi kiểm tra, Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ những khó khăn trong sản xuất vụ đông ở địa phương gặp phải do điều kiện thời tiết, nhất là ảnh hưởng do mưa lớn gây ngập úng trong thời gian qua, đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch, diện tích cơ cấu sản xuất. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Tân Lễ tiếp tục triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong sản xuất vụ Đông, đặc biệt là trồng cây ưa lạnh vào bổ sung thay thế phần diện tích cây ưa ấm bị mất, phối hợp với các ngành chuyên môn theo dõi, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây đậu tương, triển khai công tác làm thủy lợi vụ đông xuân đến các cấp, các ngành ở địa phương./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 550 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế