Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa tại các xã, thị trấn trong huyện

      Trong ngày 13/10, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phạm Văn Bình – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã đi kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa tại các xã: Tiến Đức, Thái Hưng, Kim Trung, Đông Đô và Bắc Sơn.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác thu hoạch lúa mùa tại xã Bắc Sơn.

Nông dân Hưng Hà tranh thủ thời tiết thuận lợi tích cực thu hoạch lúa mùa bị ngập úng.

       Đến thăm, động viên cán bộ chiến sỹ Công an huyện về gặt lúa mùa giúp dân tại xã Tiến Đức và xã Bắc Sơn, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương tinh thần không ngại khó, ngại khổ, hết việc chứ không hết giờ, tình nguyện giúp dân thu hoạch lúa, trong những lúc khó khăn sự chia sẻ nhiệt tình giúp dân của cán bộ chiến sỹ Công an huyện càng tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân. Đ/c Chủ tịch UBND huyện chia sẻ những khó khăn do thời tiết đã làm ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa mùa của bà con nhân dân trong huyện, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn cần tập trung huy động lực lượng ưu tiên giúp đỡ gia đình chính sách, người già neo đơn, diện tích lúa mùa ngập sâu trong nước thu hoạch trước, huyện sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ về lực lượng cùng địa phương khẩn trương hoàn thành việc thu hoạch lúa mùa trong thời gian sớm nhất./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 530 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế