Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra công tác chống úng, tiến độ thu hoạch lúa mùa và đê kè xung yếu tại xã Thái Phương, Thái Hưng, Tiến Đức, Hồng An

     Trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Mực nước các sông đang lên nhanh. Chiều ngày 12/10, Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Bùi Xuân Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đi kiểm tra đê kè xung yếu Nhật Tảo – xã Tiến Đức, các điếm canh đê trên sông Hồng thuộc địa phận xã Hồng An, kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa, công tác khắc phục chống úng tại xã Thái Phương và xã Thái Hưng.

Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện (đứng thứ 1) kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa tại thôn Xuân La – xã Thái Phương.

Nông dân xã Thái Hưng đang thu hoạch lúa mùa bị ngập úng.

     Tại những nơi kiểm tra, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã thực hiện nghiêm các Công điện của tỉnh và huyện. Tuyên truyền diễn biến mưa lũ kịp thời trên hệ thống loa truyền thanh, động viên nhân dân tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh lúa mùa, chống úng cục bộ. đặc biệt các xã duyên giang huy động nhân lực tuần tra, canh gác đê theo lệnh báo động, kịp thời xử theo lệnh báo động 1. Bố trí vật tư, phương tiện theo phương châm: 4 tại chỗ… Có biện pháp bảo vệ an toàn cho người, tài sản, hoa màu của nhân dân ngoài bãi sông và các công trình đang thi công. Đ/c Bí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện lưu ý các xã Hồng An, Tiến Đức theo cần dõi sát diễn biến mực nước trên  sông Hồng - khi lũ vượt báo động 1,  xử lý kịp thời theo phương án đề ra./.

Văn Học

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 350 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế