Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chống úng cho lúa mùa và cây màu vụ đông

      Sáng ngày 11/10, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chống úng cho lúa mùa và cây màu vụ đông trên địa bàn huyện.

Các xã, thị trấn trong huyện đã huy động máy bơm khoanh vùng chống úng cục bộ cho diện tích lúa mùa và cây vụ đông.

Những nỗ lực, quyết tâm chống úng cho diện tích cây vụ đông ngập sâu trong nước của người dân thôn Khả Đông, xã Duyên Hải.

      Mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập úng đối với diện tích lúa mùa chưa thu hoạch và cây màu vụ đông trong huyện, điển hình như tại thôn Khả Đông, xã Duyên Hải trên 50 ha diện tích trồng cây bí đã ngập trong nước có nguy cơ mất trắng, mặc dù trong những ngày qua chính quyền xã, thôn cùng nhân dân đã tích cực huy động máy bơm, khoanh vùng tiêu thoát nước nhưng với lượng mưa lớn lượng nước thoát trên toàn bộ cánh đồng không đáng kể.

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra, chỉ đạo công tác chống úng tại xã Duyên Hải.

     Qua đi kiểm tra, chỉ đạo tại xã Duyên Hải, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu địa phương tiếp tục bằng mọi biện pháp khẩn trương tiêu thoát nước trên toàn bộ cánh đồng, đặc biệt là khu vực thấp trũng, đối với diện tích lúa mùa bị đổ, ngập trong nước cần khẩn trương thu hoạch, chuẩn bị đầy đủ về giống cung ứng  cây màu vụ đông ưa lạnh cho nhân dân trồng bổ sung, thay thế với diện tích cây vụ đông ưa ấm ngập nước, không thể phục hồi lại, chủ động trong công tác chống úng đối phó với diễn biến thời tiết bất lợi trong những ngày tới giảm thiệt hại thấp nhất trong sản xuất cho nhân dân./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 231 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế