UBND huyện Hưng Hà bổ khuyết công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý.

      Sáng ngày 10/10, UBND huyện Hưng Hà bổ khuyết công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND dự hội nghị.

Hội nghị bổ khuyết công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý.

        Thực hiện Công văn số 146 của UBND tỉnh Thái Bình, Công văn số 585 của Sở Công Thương về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý. UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục bàn giao – nhận. Thống kê, bàn giao nguyên trạng, có hoàn trả giá trị còn lại của hệ thống lưới điện hạ áp. Đến nay, 3 xã Canh Tân, Thái Hưng, Tiến Đức đã hoàn thành thủ tục bàn giao và kiểm đếm tài sản lưới điện. 5 xã Thái Phương, Tân Lễ, Thống Nhất, Tân Tiến và Độc Lập đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào đầu năm 2018.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình. Ban hành Nghị quyết của Đảng ủy, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Các HTXDV điện năng tổng hợp, kiểm đếm giá trị tài sản, phấn đấu hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý theo đúng kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Các xã tiếp tục quán triệt nội dung kế hoạch bàn giao lưới điện để nhân dân nắm rõ, đồng tình thực hiện. Ban hành Nghị quyết Đảng ủy – HĐND – UBND huyện chỉ đạo HTXDV điện năng thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Xác định khó khăn, chủ động tháo gỡ. Phối hợp với điện lực Hưng Hà, phòng Kinh tế hạ tầng huyện hoàn thiện thủ tục liên quan công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. Đối với những công trình đang thực hiện cần xác định khối lượng thực hiện, cơ cấu nguồn vốn. Đồng thời kiểm đếm, đánh giá giá trị còn lại của tài sản bàn giao đúng thời gian, trình tự thủ tục và quy định của pháp luật đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn cho nhân dân./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 242 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế