UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

      Chiều ngày 17/8, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Nguyễn Văn Trường – Huyện Ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng 1 số phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

      Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND huyện tổ chức đánh giá sát thực, đúng thực chất tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trên cơ sở dự kiến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2017, phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp- công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - kinh doanh dịch vụ tạo nguồn thu. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 10% trở lên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những đóng góp, tham gia ý kiến, tham mưu giải pháp của các ngành, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng thời yêu cầu phòng Tài chính kế hoạch huyện xây dựng khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Các ngành tập trung đánh giá chính xác kết quả 8 tháng đầu năm, ước tính kết quả thực hiện 4 tháng còn lại năm 2017 để dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, xây dựng giải pháp cụ thể , gửi báo cáo, biểu mẫu về phòng Tài chính kế hoạch trước ngày 25/8 để hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 653 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế