Kinh tế
      Thực hiện quyết định 58 của UBND tỉnh Thái Bình về công tác phòng chống dịch Covid 19, quyết định tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công…
         Công ty Đồ gỗ Mỹ nghệ và May mặc Ngọc Hiến xã Chí Hòa hiện có trên 80 lao động, trong đó trên 60 lao động chuyên sản xuất các mặt…
       Hơn 10 năm nay, vườn ươm giống cây trồng của gia đình anh Đặng Văn Đức- thôn Vân Đài xã Chí Hòađã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với nhiều nông…
         Hiện nay, 260 ha lúa xuân của xã Hồng An phát triển khá đồng đều, các trà lúa cấy trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, diện tích lúa gieo thẳng, gieo…
        Đến nay, 400 ha lúa xuân của xã Văn Lang phát triển khá tốt, các trà lúa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế đồng…
Page 1 of 137