Kinh tế
      Để có đủ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Liên Hiệp đã kiểm tra rà soát hệ thống mương máng và xây dựng kế hoạch làm thủy lợi nội…
         Sáng ngày 27/11, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2020, kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2019…
      Để đáp ứng yêu cầu về xây dựng đô thị văn minh, thị trấn Hưng Hà  đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quản lý, chỉnh trang đô thị; huy động…
       Những ngày qua, xã Hồng An đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên nông dân tham gia làm thủy lợi nội đồng và hợp đồng thuê máy xúc…
         Xác định cày ải và phơi đất là một giải pháp kỹ thuật ưu việt đem lại nhiều lợi ích. Ngoài việc cải tạo hệ vi sinh vật trong đất, tăng…
Page 1 of 128