Kinh tế
Những năm gần đây, Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến  luôn coi trọng sản xuất vụ đông, nhiều gia đình đã trồng từ 1 mẫu đến 1,5 mẫu rau màu, do đó cho…
Tháng 4 năm 2014, Công ty may Thái Dương đi vào hoạt động. Tổng số vốn đầu tư 37 tỷ đồng; 400 công nhân, trên 9 chuyền sản xuất. Mặc dù còn gặp nhiều khó…
Do đổi mới mạnh mẽ cơ cấu giống lúa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh nên vụ mùa năm nay lúa phát triển tốt. Với phương châm xanh nhà…
   Sáng ngày 9/10/2015, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về…
   Sáng ngày 7/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng  đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm…
Page 123 of 127