Kinh tế
Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân…
Chiều ngày 7/3/2016, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổng điều tra nông nghiệp - nông thôn và thủy sản trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Trung Dũng - Ủy…
Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Dân Chủ đã xây dựng chương trình hành động và phát động phong trào…
Chiều ngày 24/2, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó giám đốc Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chánh văn…
Những ngày qua, nông dân xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà đã tập trung ra đồng làm đất, gieo cấy lúa xuân. Để giảm nhân công lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất và…
Page 116 of 126