Kinh tế
Để đảm bảo diện tích gieo cấy lúa mùa kịp thời vụ, trong tuần qua Huyện ủy - UBND huyện đã chỉ đạo các đoàn thể và các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động…
Để công tác phòng chống thiên tai và sản xuất vụ mùa giành thắng lợi, xã Duyên Hải vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ. Đ/c Nguyễn Kim Nhận,…
Từ đầu năm đến nay, mặc dù giá cả nguyên liệu đầu vào tăng, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Thái, khu công nghiệp Đồng Tu, huyện Hưng…
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011- 2015. Năm 2014, Doanh nghiệp tư nhân Xuân Lan thôn Phú Lạc, xã Minh Tân,…
Ngày 31/5, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai đề án phòng chống thiên tai, kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông 2016. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện…
Page 114 of 127