Kinh tế
Nhằm thay đổi tập quán và thói quen sản xuất nhỏ lẻ đơn thuần của nhân dân nông thôn hướng tới phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại nâng…
Qua 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp của xã Duyên Hải giành thắng lợi toàn diện, đồng ruộng được chỉnh trang, quy gọn vùng thâm canh,…
Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân…
Chiều ngày 7/3/2016, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổng điều tra nông nghiệp - nông thôn và thủy sản trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Trung Dũng - Ủy…
Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Dân Chủ đã xây dựng chương trình hành động và phát động phong trào…
Page 113 of 123