Kinh tế
   Để góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2014, UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho doanh nghiệp Xuân Lan xây dựng nhà máy nước sạch Long Hưng, huyện…
    Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Hà tập…
   Duyên Hải là xã có nghề sản xuất hương truyền thống, nghề đính hạt cườm và thêu ren xuất khẩu….Do đó, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, số hộ giàu…
   Lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hôi Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhiều tháng qua, công ty…
   Ngày 16/9, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái bình đã tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã…
Page 113 of 116