Kinh tế
Trong khi nông dân nhiều địa phương không mấy mặn mà với trồng cây vụ đông, thì ở xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà nhiều năm nay, trồng cây vụ đông là vụ cho thu…
        Chiều ngày 28/11/2018, Hội LHPN xã Duyên Hải tổ đã chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh hương thơm Văn Quan. Đồng chí Nguyễn Văn…
        Với quyết tâm gìn giữ nghề truyền thống và bằng sự nhanh nhạy trong tiếp cận khoa học kỹ thuật, nhu cầu tiêu thụ trên thị trường, ông Bùi Huy Toan…
       Chiều ngày 27/11, huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2019; Kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2018 – 2019 và…
              Góp phần tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác và nâng cao hệ số sử dụng đất, thúc đẩy chăn nuôi phát…
Page 12 of 105